Inleiding

Omdat er regelmatig meerdere "lopende klussen" zijn is het van belang dat men van elkaar weet wat er gebeurd en wat de achterliggende ideen zijn. Het is de bedoeling om voor ieder groot lopend project een een apart hoofdstuk te maken met eventueel een onderverdeling in hoofdstukken voor deel projecten om het e.a. overzichtelijk te maken en te houden. In het technisch forum kan eventueel een mening of idee vrij worden gepubliceerd.

Deze pagina met sub-hoofdstukken heeft als doel:

Laatst bijgewerkt op: 13-10-2006 15:21:29 door Rogier Falkena 

 naar boven