Inleiding

Omdat er regelmatig meerdere "lopende klussen" zijn is het van belang dat men van elkaar weet wat er gebeurd en wat de achterliggende ideen zijn. Het is de bedoeling om voor ieder groot lopend project een een apart hoofdstuk te maken met eventueel een onderverdeling in hoofdstukken voor deel projecten om het e.a. overzichtelijk te maken en te houden. In het technisch forum kan eventueel een mening of idee vrij worden gepubliceerd.

Deze pagina met sub-hoofdstukken heeft als doel:

  • de status van lopende en nieuwe projecten wereldkundig te maken;
  • het overdragen van kennis voor nieuwe (TC) leden;
  • openheid van zaken te geven om alle leden betrokken te houden;
  • meer input van andere leden te verkrijgen over actuele projecten;
  • een technisch logboek van grote technische veranderingen aan boord;
  • hoort en zeg voort ...

Laatst bijgewerkt op: 13-10-2006 15:21:29 door Rogier Falkena 

 naar boven